search instagram arrow-down

Disclaimer

De informatie op deze website is expliciet bedoeld voor de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals artsen, apothekers, natuurgeneeskundigen en paramedici. In het belang van de volksgezondheid is de inhoud van deze website absoluut niet bedoeld voor leken en/of consumenten.

Geen enkele uiteenzetting in deze uitgave dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. Root herbs is een medium voor beroepsbeoefenaars aangesloten bij een vakvereniging. Root herbs stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden, onvolledigheden, of schade die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op bedoelde informatie.  Root herbs doet afstand van enige relatie naar haar producten aan medische claims.

%d bloggers liken dit: